Over ons

De positie van Projectleider HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) omvat het beheer en de coördinatie van projecten gerelateerd aan verwarming, ventilatie, airconditioning en soms koeltechnieken. Als projectleider HVAC zijn wij verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en afronden van projecten binnen de afgesproken tijd en budget, zodat de kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften nauwlettend kunnen worden gevolgd.

+32 479 96 45 96

Zwartestraat 11 9620 Zottegem

Enkel op afspraak

  • Projectplanning: Ontwikkelen van gedetailleerde projectplannen, inclusief tijdslijnen, budgetten, en resource planning.
  • Teamcoördinatie: Leidinggeven aan en coördineren van het projectteam, inclusief technici, onderaannemers en andere betrokkenen, om de projectdoelen te bereiken.
  • Communicatie: Fungeren als het centrale aanspreekpunt voor klanten, leveranciers en teamleden. Zorgen voor duidelijke en effectieve communicatie gedurende het hele project.
  • Probleemoplossing: Identificeren en oplossen van problemen die tijdens het project kunnen ontstaan, van technische uitdagingen tot wijzigingen in het projectscope.
  • Kwaliteitsbewaking: Toezien op de naleving van de industrienormen en -voorschriften, en waarborgen dat het werk voldoet aan de kwaliteitseisen van de klant.
  • Budgetbeheer: Bewaken en beheren van het projectbudget, inclusief het maken van kostenramingen, het beheren van uitgaven en het aanpassen van budgetten indien nodig.
  • Rapportage: Voorbereiden en presenteren van regelmatige voortgangsrapporten aan belanghebbenden, inclusief analyse van de projectprestaties.

Ons profiel

Als technisch expert in HVAC-systemen, hebben wij sterke leiderschapsvaardigheden, uitstekende organisatorische en planningsvaardigheden, en het vermogen om effectief te communiceren met een breed scala aan belanghebbenden.